BESTÄMMELSER FÖR ÖBF:s NYBÖRJARTÄVLINGAR            18 08 22

FÖR POJKAR OCH FLICKOR  2018 - 2019

 

RÄTT ATT DELTAGA.

- Brottare från samtliga Östgötaklubbar. (och ev. från närliggande distrikt. Beslutas av arrangör)

- Brottare får deltaga i fem efter varandra följande nybörjartävlingar i distriktet oavsett resultat.

- Brottare som efter fem omgångar ej vunnit minst 15 matcher (gäller alla tävlingar brottaren  deltagit i ) har rätt att fortsätta tävla som nybörjare till dess brottaren vunnit ca.15 matcher.

- Brottare har rätt att fortsätta tävla oavsett tidigare resultat till det år brottaren fyller 8 år.

- Brottare som deltagit vid tävling sanktionerad av SBF (även utanför vårt distrikt) får fortsätta att tävla i nybörjartävling tills han/hon vunnit totalt ca. 15 matcher.

 

STILART.

Pojkar: Fri stil på hösten och Grek.romersk på våren (anges i inbjudan). Flickor: Fri stil.

 

MATCHTID.

1 + 2  minuter. 30  sekunders paus efter första minuten. Under första minuten döms inte fall utan matchen blåses av och fortsätter i stående. Om en brottare uppnår 12 poängs överlägsenhet vinner han matchen, gäller även under första perioden.

För varje fall i första minuten erhåller anfallande brottaren 1 bonuspoäng.

 

ÅLDERSGRÄNSER  OCH KATEGORI

Från 6 upp till och med 14 år. A- kategori för brottare som vunnit ca: 15 matcher eller är mycket duktiga. För övriga gäller kategori B. Samma för pojkar och flickor. Ledarna avgör kategori.

Pojkar och flickor tävlar var för sig.

 

TÄVLINGSREGLER OCH VIKTKLASSER.

Enligt SBF:s bestämmelser för pojk- resp. flickbrottare.

Undantag: Krysstag rakt bakåt förbjudet. Arm och huvudrullning får bara göras en gång med samma koppling, matchen fortsätter i stående.

Vägning görs hemma under torsdagen under ledares ansvar. Anmälan görs därefter till arrangören senast under torsdagen på mail eller telefon.

Anmälan skall innehålla: Namn, ålder och viktklass avrundat till närmaste halvkilo.

Ex. 28.2 blir 28 kg. och 36.3 blir 36.5 kg. (Ex. på viktklass P 24-27 kg.  Kalle 24 kg. Nisse 25kg. 

Per 26 kg.  Martin 26,5 kg.) Inga nationella viktklasser tillämpas.

Ev. justering av anmälan görs senast fredag kl. 19.00. Om brottare uteblir tävlingsdagen meddelas detta arrangören före kl. 09.30 tävlingsdagen så att matchlistor kan färdigställas.

Brottarna delas sedan in i viktklasser med 4 deltagare i varje (i undantagsfall 2 - 3 eller 5) där man tar hänsyn till vikt, ålder och tidigare resultat och börjar med den brottare som väger minst. Viktklasserna avgörs genom ”Round Robin”. Med två deltagare avgörs med ”bäst av tre”.

Anmälningsavgift 100 kr./brottare. Anmälan som justeras räknas av vid betalning.

 

DOMARE.

Endomarsystem med protokollförare skall tillämpas.

 

ÖVRIGT

Tävlande på plats kl. 10.00. Tävlingsstart kl. 11.00. Ringormskontroll hemma i träningslokalen.

 

Likadana priser till samtliga deltagare. (Ej diplom) Prislista 1, 2, 3, 3, 3.

Det är upp till klubbarna och deras ledare att hålla reda på om en brottare ska klassas som nybörjare kategori A eller B enligt ovanstående regler. För att klara detta bör klubbarna föra en enkel matchstatistik på nybörjarna då en del av brottarna kommer att tävla över flera säsonger.

 

Östergötlands Brottningsförbund

Eje   tel. 011-573 81    mob. 076-820 14 49     e-post eje.joh@gmail.com

Jens Björkdahl           mob. 073-318 17 71      e-post jens.bjorkdahl@gmail.com