LOKALT AKTIVITETSTÖD

                

Det lokala aktivitetsstödet är en viktig inkomstkälla för Finspångs AIK.

Därför gäller det att föra närvarostatistik samt att lämna den till kansliet i tid.

                                             

Verksamheten redovisas för dom klubbar som vill, av kansliet, till stat och kommun.

För den kommunala bidraget gäller att hela året 1.1 – 31.12 redovisas vilket innebär att alla sammankomster under året redovisas på korten.

Dessa lämnas till kansliet senast 15 januari och kansliet har sedan

en månad (till 15 feb) på sig att redovisa till kommunen.

                                       

Den statliga redovisningen är 2 ggr/år.

Första perioden är 1.1 – 30.6 inlämnas till kansliet senast 25 juli

som sedan redovisar via klubbens Idrottonlinesida senast 25 augusti.

Andra perioden är 1.7-31.12. inlämnas till kansliet senast 25 januari  som sedan redovisar till  via klubbens Idrottonlinesida senast 25 februari.

                                                                                                       

Närvarokorten finns numera på Internet och har förenklats – vill Du ha information kontakta vårt kansli (Hans-Åke Lindberg) tel 0122-14466.