Finspångs Allmänna Idrottsklubb

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal

 

Öppettider

 

Grosvadkiosken

 

   

 

 

 

 

 

 

       K  A  N  S  L  I

                            

      Grosvadsvägen 5   *   61241 Finspång

                                      

      Besöksadress: Arena Grosvad

                                   

     Tel: 076-314 77 44  

                                    

     E-postadress: faik@finspang.mail.telia.com

                                     

     Hemsida: www.faik.org

                                      

       

            

     

   

            Ett kansli med 1 heltidstjänst

    

    

    

     

   

Uppgiften är att arbeta med det som behövs

för klubbarna och alliansens bästa.

   

    

    

    

   

Vi är alltså ett serviceorgan åt klubbarna

som utnyttjar kansliet efter eget önskemål.

   

    

    

     

   

      Dessutom arbetar kansliet med div. föreningsarrangemang som t.ex.

  Kraftloppet