K A N S L I P E R S O N A L

       

 

 

 

 

 

 

Kanslichef

 

 

Hans-Åke Lindberg

 

 

Främsta arbetsuppgifter:

 

 

 

Att tillsammans med huvudstyrelsen planera alliansens verksamhet och arbete.

Huvudansvarig för kansliarbetet.

Ekonomiansvarig.

 

 

        

 

 

 

E-adress: drjoyride@hotmail.com   (hem)

                 hatte@faik.org   (arb)

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

Kanslibiträde

 

 

Carina Lindberg

 

 

Främsta arbetsuppgifter:

 

 

 

Bokföring, kioskbeställningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-adress: faik@finspang.mail.telia.com

                 carina@faik.org